GRAPES

  • 【会場:GRAPES OMOTESANDO】
  • YOERU

YOERU ソロライブ

914

11/21

Tue

  • 【会場:GRAPES OMOTESANDO】
  • YOERU

YOERU ソロライブ

  • All Day

要2オーダー
ーーーーーーーーーー
スタインウェイのアップライトピアノが入ったワインバー GRAPES OMOTESANDO にて、15名さま限定の特別ライブが開催されます。

【会場:GRAPES OMOTESANDO】: http://omotesando.grapes.tokyo
YOERU: http://yoeru.com
Reserve